Family Travel Tour

Family Travel Tour in Summer

ทัวร์นำเที่ยวรูปแบบครอบครัว ออกแบบสำหรับเด็ก พร้อมกิจกรรมสนุก 4-6 Family

ทัวร์นำเที่ยวรูปแบบครอบครัว พร้อมกิจกรรมจากโรงเรียนสำหรับเด็ก ทุกปิดเทอม ตุลาคม มีนาคม และเมษายน  Taiwan, Japan, China

ขอโปรแกรมสำหรับปิดเทอมหน้า ปี 2020 ติดต่อ Lie: 061-2966659 

Japan : Yuzawa - Tokyo - Yokohama   6 วัน 6 คืน  28 มี.ค. - 2 เม.ย.

Taiwan : Leofoo Amusement Park - Taipei  4 วัน 3 คืน  25 - 28  เม.ย.