เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษปฐมวัย

หน้าที่หลัก :

- พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสาร ร่วมกับทีมบริหาร

-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่สำหรับเด็ก

-พัฒนา จัดเตรียมสื่อการสอนและสื่อสาร

-สื่อสารและติดตามการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่วางไว้

-อบรมครูให้เข้าใจหลักสูตร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน

-ออกแบบการประเมินผลการสื่อสารภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย

-สื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงพัฒนาการทางภาษากับผู้ปกครอง


อัตรา : 1


เงินเดือน : 15,000 - 20,000


สวัสดิการ : เงินเดือนประจำ , ประกันสังคม , เครื่องแบบ , ฟรีอาหารกลางวัน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

3. ประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความรู้ในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในเด็กเป็นอย่างดี

5. มีความรับผิดชอบสูง และมีจิตวิทยาในเด็ก


วิธีการรับสมัครงาน : 

1. ส่งวิดิโอแนะนำตัวเอง ความถนัด จุดเด่นจุดด้อย ส่งตรงทางไลน์ ID : 0612966659

2. ส่งResume ประวัติพร้อมภาพถ่าย (สามารถใช้มือถือถ่ายแนบภาพมาได้) มาที่ owlableschool@gmail.com 

3. เข้าสมัครด้วยตนเอง จันทร์ -เสาร์ 13.30 -18.00

4. กรอกประวัติผ่านทาง Website 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน