ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัยภาคภาษาอังกฤษ

ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัยภาคภาษาอังกฤษ

1. ทำหน้าที่ช่วยเหลือครูต่างชาติ ระดับ Nursery 2-4ปี ในการดูแลเด็ก จัดเตรียมห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆ

2. มีความว่องไว รอบคอบดูแลกิจวัตรประจำวันในเด็กเล็กได้ดี เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต และช่วยเหลือตนเอง

3. มีความกระตือรือร้นที่จะกระตุ้นพัฒนาการตามวัยด้วยความตั้งใจจริง

4. จำเป็นต้องมีประสบการณ์การสอน-ดูแลเด็กปฐมวัยมาก่อน 

5. ทำงานและมีส่วนร่วมในทุกชั้นเรียนและกิจกรรมประจำปี

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน


หมายเหตุ หากมีวุฒิครูปฐมวัย หรือความสามารถภาษาอังกฤษ พูด อ่านและเขียนจะมีส่วนเพิ่มในฐานเงินเดือน

เงินเดือนจะมีการปรับขึ้นให้ดูจากการทำงาน ความตั้งใจ เเละตามความเหมาะสม

งานประจำ ทำงานสัปดาห์ 6 วัน จันทร์ถึงเสาร์ 8.30 -17.30


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี

2. ป.ตรี หากจบเอกปฐมวัย หรือมีประสบการณ์การดูแลเด็กเล็กโดยตรงมา จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป


อัตรา : 1


สวัสดิการ : เงินเดือนประจำ , ประกันสังคม , เครื่องแบบ , ฟรีอาหารกลางวัน


เงินเดือน : 12,000 - 15,000


สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าข้าม พระราม 2

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน : 
1. ส่งวิดิโอแนะนำตัวเอง ความถนัด จุดเด่นจุดด้อย ส่งตรงทางไลน์ ID : 0612966659
2. ส่งResume ประวัติพร้อมภาพถ่าย (สามารถใช้มือถือถ่ายแนบภาพมาได้) มาที่ owlableschool@gmail.com 
3. เข้าสมัครด้วยตนเอง จันทร์ -เสาร์ 13.30 -18.00
4. กรอกประวัติผ่านทาง Website 


แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน